NEPLATIČI

Ku dňu 28.4.2011 evidujeme u nižšieuvedených zákazníkov neuhradené záväzky voči našej firme staršie ako 90 dní po lehote splatnosti.

Metal Market Group s.r.o.
IČO:36617962Peter Cupan - SUPPLIER
IČO:45263345